Informacja o zmianach dot. wypłaty dodatku wychowawczego 500+

2022-01-11 11:25:39

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z  dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), zmieniająca zasady przyznawania i wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500+), o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Organem realizującym to zadanie został ustanowiony Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckie w przypadku rodzin zastępczych, które nabyły prawo do w/w świadczenia przed 1 stycznia 2022 r. dodatek wychowawczy „500+” wypłacać będzie do dnia 31.05.2022 r., zgodnie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres, który będzie obowiązywał od 1.06.2022 r. będzie można składać od dnia 1 lutego 2022 r. wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) lub bankowość elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku dziecka, które zostało umieszczone w rodzinie zastępczej po dniu 1 stycznia 2022 r., wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw. „500+” należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (kliknij tu).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, decyzje administracyjne wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku 500 + tracą moc od dnia 1 czerwca 2022 r.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ