Informacja o zmianach dot. programu "Dobry start"

2021-06-24 10:37:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż od  1 lipca 2021 roku, zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

W miejsce gminnych i powiatowych organów świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, iż rodziny zastępcze ubiegające się o przyznanie świadczenia również muszą złożyć wniosek do ZUS, a nie jak w ubiegłych latach do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a jego wypłata będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe

Wnioski drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez:

Więcej informacji odnośnie programu „Dobry start” można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ