Informacja o XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych

2018-04-23 15:27:53

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przekazuje uzyskane od Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi informacje o możliwości udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.

     „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać siętegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych, i spełniają jeden z poniższych warunków:

  • pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR

lub

  • są/byli uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub

  • pochodzą z rodziny wielodzietnej lub są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka

lub

  • mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

     Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500zł.Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

     Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 2 lipca 2018 r. Termin składania wniosków on-line upływa 17 sierpnia 2018 r. o godzinie 16.00. Wydrukowane i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać do Fundacji do 24 sierpnia 2018 r.

     Więcej informacji na temat Programu, w tym regulamin XVII edycji i jej harmonogram można uzyskać na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ