Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025.

2016-12-19 09:45:40

W terminie od 01 grudnia 2016 r. do 09 grudnia 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne, których przedmiotem był projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025.

Konsultacje przeprowadzone zostały w formie przyjmowania uwag, które można było kierować pocztą elektroniczną na adres: pcprwysmaz@poczta.onet.pl lub pocztą tradycyjną na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 01 grudnia 2016 r. na stronie internetowej pcprwysmaz@poczta.onet.pl. Do ogłoszenia zamieszczony został projekt Strategii oraz formularz w sprawie uwag lub ewentualnych zmian.

W trakcie konsultacji nie złożono żadnej opinii oraz uwag do wyżej wymienionego projektu Strategii.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ