Informacja o realizowanym projekcie partnerskim pt. " W drodze do sukcesu"

2018-02-23 14:36:00

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż od dnia 01.02.2018 roku realizuje w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy projekt pod nazwą   „W drodze do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Celem projektu jest poprawa sytuacji społecznej oraz przywrócenie możliwości uzyskania zatrudnienia 40 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, zamieszkujących powiat wysokomazowiecki. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących ścieżek wsparcia: praca socjalna, wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże.

     W ramach projektu zaplanowane jest przeprowadzenie szkoleń służących nabyciu nowych kwalifikacji i umiejętności przez uczestników przydatnych na rynku pracy: operator wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowych oraz kurs ECDL BASE, który obejmuje: Podstawy pracy z komputerem, Podstawy pracy w sieci, Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne. Następnie uczestnicy będą mogli skorzystać z 6 miesięcznych staży u pracodawców. Stażysta będzie wykonywał swoje obowiązki pod nadzorem wyznaczonego opiekuna. Uczestnik przez okres odbywania stażu otrzyma stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

     W przypadku osób zainteresowanych wzięciem udziału w w/w projekcie prosimy o zgłoszenie się do tut. Centrum celem uzyskania szczegółowych informacji.

Dane kontaktowe: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Mickiewicza 1

18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. 86/275-36-68;  502-153-040

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ