Informacja o projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie

2017-02-16 12:18:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przekazuje informację na temat projektów dla osób bezrobotnych zarejestrowanych, jak też nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy realizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie.

Szczegóły dotyczące projektów:

  • Szerokie Horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych – do udziału w projekcie kwalifikują się:

- osoby, które są nieprzerwalnie bezrobotne (niekoniecznie zarejestrowane w PUP) w ostatnich 6 miesiącach – osoby w wieku od 18 do 25 r.ż.,

- oraz osoby, które są nieprzerwalnie bezrobotne (niekoniecznie zarejestrowane w PUP) w ostatnich 12 miesiącach – osoby powyżej 25 r.ż., a przed ukończeniem 35 r.ż,

- studenci studiów zaocznych i słuchacze szkół zaocznych mogą uczestniczyć w projekcie.

W ramach projektu oferujemy:

- 2-miesięczne staże zawodowe w Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji (wyjazd kwiecień-czerwiec br.),

- kursy językowe i przygotowawcze do wyjazdu,

- indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach,

- wsparcie i opiekę mentora w trakcie całego projektu i wyjazdu.

W projekcie zapewniamy:

- organizację i pokrycie kosztów stażu zagranicznego, w tym: miejsca stażu, podróży, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe,

- atrakcyjne warsztaty i indywidualne szkolenia zawodowe,

-stypendia szkoleniowe,

- zwrot kosztów dojazdu.

 

  • POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie outplacementowe – do udziału w projekcie kwalifikują się osoby, które:

- ukończyły 18 lat,

-były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i zostały zwolnione lub nie przedłużono im umowy z winy pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

- są przewidziane do zwolnienia (otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane pisemnie przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego) lub zagrożone zwolnieniem (są zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał zwolnień grupowych).

W ramach projektu oferujemy:

-doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne, opiekę mentorską uczestników,

- szkolenia zawodowe - przeciętnie 120 godz. szkolenia/os. realizowane w 5-6 os. grupach. Nie narzucamy tematyki szkoleń zawodowych, wybór szkolenia powinien wynikać z kierunku wybranego w trakcie doradztwa zawodowego. W trakcie szkoleń zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 5 zł za każda godzinę szkolenia,

-3-miesięczne staże zawodowe (w czasie stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto/m-c).

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projektach prosimy o kontakt z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie pod numerem  tel. (086) 271-42-11 lub 271-03-95.

 

Rekrutacja trwa do 28.02.2017 r.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ