Informacja o programie korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie

2013-05-20 10:18:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż zgodnie z wystosowanym zaproszeniem do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym adresowanym do osób stosujących przemoc w rodzinie, w/w program nie odbędzie się w 2013 roku, z uwagi na zbyt małą liczbą osób chętnych do udziału w programie.

Jednocześnie informuje, iż w związku z zainteresowaniem i chęcią uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym Zakładu Karnego w Grądach Woniecko, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przychyla się do prośby. Program będzie realizowany w tamtejszym zakładzie i adresowany do osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ