INFORMACJA O PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

2012-06-19 15:10:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż zgodnie z wystosowanym zaproszeniem do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym adresowanym do osób stosujących przemoc w rodzinie, w/w program nie odbędzie się w 2012 roku, z uwagi na zbyt małą liczbą osób chętnych do udziału w programie.

Jednocześnie informuje, iż w związku z zainteresowaniem i chęcią uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przychyla się do prośby-program będzie realizowany w tamtejszym zakładzie.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ