Informacja o naborze uczestników do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej'' - edycja 2022

2022-01-14 14:42:00

Powiat Wysokomazowiecki ogłasza nabór dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym  dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA – stanowiącej załącznik do Programu.

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 • w placówce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem,
 •  można również wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
             ul. Mickiewicza 1
18-200 Wysokie Mazowieckie

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń. Przewidywana liczba uczestników Programu to 31 osób, w tym:

 • 7 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 23 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 dziecko do 16 roku z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są w placówce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  przy ul. Mickiewicza 1 w Wysokiem Mazowieckiem.

Prosimy o kontakt telefoniczny (86 306 72 08 lub 502 153 040)  w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę zgłoszenia.

UWAGA!

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.  

Pliki do pobrania

 

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ