Informacja dot. otwartego konkursu ofert pod hasłem „Wdzięczni Bohaterom - Świąteczne Wsparcie dla Kombatantów”

2020-10-06 15:11:00

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert pod hasłem " Wdzięczni Bohaterom - Świąteczne Wsparcie dla Kombatantów". 

  Konkurs stanowi szansę uzyskania dofinansowania przez organizacje pozarządowe, które pomagają weteranom II wojny światowej i żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego.

  Kwota dotacji na wszystkie zadania to 1 500 000 zł. Pieniądze mogą być przeznaczone na zapewnienie transportu kombatantom w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdów do przychodni, szpitali, sklepów, a także na spotkania świąteczne i uroczystości. Wśród zadań jest także przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych z artykułami pierwszej potrzeby dla żołnierzy walczących w II wojnie światowej i żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Dofinansowanie mogą otrzymać także spotkania świąteczne dla kombatantów, organizowane w kraju i poza jego granicami, m.in. z młodzieżą i środowiskami polonijnymi. Zadania będą realizowane w terminie 27 listopada do 31 grudnia 2020 r.

Oferty można składać do 16 października 2020 r.

  Szczegółowe informacje o konkursie znajdziecie Państwo na stronie MON: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/pamietajmy-o-bohaterach-ii-wojny-swiatowej-i-polskiego-podziemia-niepodleglosciowego-ktorzy-sa-wsrod-nas w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-142020wddekid.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ