Elektroniczne składanie wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

2020-01-08 11:19:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia osobom niepełnosprawnym składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną w Systemie SOW.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji - uwierzytelnienia przez profil zaufany* na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Elektroniczne wnioski można składać za pomocą portalu informacyjnego SOW dostępnego pod adresem:

www.portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Wnioski, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za pośrednictwem Systemu SOW bedą procedowane w dotychczasowej formie (papierowej).

 


*Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć na stronie: www.obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ