Edukacja prawna - darmowe materiały edukacyjno-informacyjne

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.


Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.


Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – Stowarzyszenie prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

W II kwartale 2022 r. w ramach działań z zakresu edukacji prawnej, przygotowano następujące materiały:

1.E-BIULETYN z zakresu prawa pracy wydawany co kwartał

2.WZORY DOKUMNETÓW PRAWNYCH z różnych dziedzin prawa do pobrania, przydatnych w pracy i w życiu codziennym, np. umowa kupna sprzedaży samochodu, formularz reklamacji, czynny żal, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie stosunku pracy itd.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu internetowej, podstronie projektowej.

Ponadto zachęcamy do śledzenia:

-  profilu Stowarzyszenia Sursum Corda na Facebooku, gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na dedykowanej dla Powiatu/Miasta podstronie projektowej.

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ