Bezpłatne turnusy profilaktyki upadków

2015-07-01 09:47:55

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MD CARE” Sp. z o.o. realizujący projekt pod tytułem: „Poprawa dostępu do świadczeń opieki długoterminowej dla osób starszych dzięki rozbudowie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „PODLASIE” – NZOZ „MD CARE” Sp. Z o.o.” ogłasza nabór na „Turnusy profilaktyki upadków” realizowane w ramach ww. projektu w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym „Podlasie” w Dworakach Staśkach. W ramach projektu zaplanowane zostało działanie w kierunku profilaktyki upadków. Realizacja tego działania będzie polegała na zorganizowaniu 12 piętnastodniowych turnusów. Działania profilaktyczne przyczynią się do usamodzielnienia osób starszych (po 65 roku życia). Udział w turnusie jest całkowicie bezpłatny.

Więcej informacji znajduje się poniżej:

Bezpłatne turnusy profilaktyki upadków

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ