AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA- projekt adresowany do rodzin zastępczych.

2017-02-08 10:46:00

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje o możliwości uczestnictwa rodzin zastępczych w projekcie Akademii Świadomego Rodzica, jako formie wsparcia i rozwoju własnych kompetencji rodzicielskich w kontakcie z dziećmi powierzonymi opiece zastępczej.

            Program projektu przewiduje 8 zjazdów o tematyce:

  1. Trening interpersonalny w terminie 22-26.03.2017r.
  2. Teoria przywiązania w terminie 26-30.04.2017r.
  3. Trening intrapsychiczny w terminie 14-18.06.2017r.
  4. Określenie procesu powstawania stylu przywiązania u dzieci wychowujących się w rodzinach uczestników w terminie 15-17.09.2017r.
  5. Wypracowywanie zachowań korekcyjnych w terminie 06-08.10.2017r.
  6. Wydarzenia traumatyczne, jako działanie czynników zewnętrznych zagrażających zdrowiu lub życiu dziecka w terminie 24-26.11.2017r.
  7. Kontynuacja tematu 6 zjazdu w terminie 08-10.12.2017r.
  8. Podsumowanie programu w styczniu 2018r.

Projekt jest niemal w całości finansowany ze środków Fundacji EY. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty własnego wyżywienia w czasie zjazdów oraz noclegi. Treningi 5 dniowe odbędą się w Hotelu Fajkier, 15 km od Zawiercia, droga nr 78, Hotel Fajkier, Lgota Murowana 37a, 42- 425 Kroczyce. Zjazdy 3 dniowe będą odbywały się w Warszawie w biurze firmy EY Rondo ONZ 1, 14 piętro.  Więcej informacji organizacyjnych znajduje się na stronie www.ey.com.pl/fundacja w zakładce pomoc psychologiczna.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 24.02.2017r. na adres: Agnieszka.Palka@pl.ey.com lub faksem na numer: 22 557 70 01 z tytułem Fundacja: Akademia Świadomego Rozwoju Rodzica VI edycja. Formularz jest dostępny na stronie www.ey.com.pl/fundacja bądź tez do pobrania poniżej.

 

Formularz zgłoszeniowy do Akademii Świadomego Rodzica – VI edycja

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ