AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA - VIII edycja projektu adresowanego do rodzin zastępczych

2018-02-02 13:50:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje o możliwości uczestnictwa rodzin zastępczych w projekcie Akademii Świadomego Rodzica, jako formie wsparcia i rozwoju własnych kompetencji rodzicielskich w kontakcie z dziećmi powierzonymi opiece zastępczej.

             Program projektu przewiduje 7 zjazdów o tematyce:

1.Trening interpersonalny w terminie 25-29.04.2018 r.

2. Teoria przywiązania w terminie 9-13.05.2018 r.

3. Trening intrapsychiczny w terminie 6-10.06.2018 r.

4.Określenie procesu powstawania stylu przywiązania u dzieci wychowujących się w rodzinach uczestników w terminie 7-9.09.2018 r. oraz 5-7.10..2018 r.

5. Wypracowywanie zachowań korekcyjnych w terminie 9-11.11.2018 r.. oraz 7-9.12.2018 r.

6. Wydarzenia traumatyczne, jako działanie czynników zewnętrznych zagrażających zdrowiu lub życiu dziecka.

7. Podsumowanie programu.

Projekt jest niemal w całości finansowany ze środków przeznaczonych na cele statutowe Fundacji EY. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty własnego wyżywienia w czasie zjazdów oraz noclegi. Treningi 5 dniowe odbędą się w Hotelu Fajkier, 15 km od Zawiercia, droga nr 78, Hotel Fajkier, Lgota Murowana 37a, 42- 425 Kroczyce. Zjazdy 3 dniowe będą odbywały się w Katowicach w biurze firmy EY, ul. Francuska 36, Katowice.  Więcej informacji organizacyjnych znajduje się na stronie www.ey.com.pl/fundacja. 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 05.03.2018 roku na adres: Agnieszka.Palka@pl.ey.com lub faksem na numer: 22 557 70 01 z tytułem Fundacja: Akademia Świadomego Rozwoju Rodzica VII edycja. Formularz jest dostępny na stronie www.ey.com.pl/fundacja bądź też do pobrania poniżej.

Formularz zgłoszeniowy do Akademii Świadomego Rodzica - VIII Edycja

 

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ