AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA- VII edycja projektu adresowanego do rodzin zastępczych

2017-08-03 11:05:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje o możliwości uczestnictwa rodzin zastępczych w projekcie Akademii Świadomego Rodzica, jako formie wsparcia i rozwoju własnych kompetencji rodzicielskich w kontakcie z dziećmi powierzonymi opiece zastępczej.

 

            Program projektu przewiduje 8 zjazdów o tematyce:

 

1. Trening interpersonalny w terminie 27.09-01.10..2017r.

2. Teoria przywiązania w terminie 25-29.10.2017r.

3. Trening intrapsychiczny w terminie 13-17.12.2017r.

4. Określenie procesu powstawania stylu przywiązania u dzieci wychowujących się w rodzinach uczestników w terminie 19-21.01.2018r. oraz 23-25.02.2018r.

5. Wypracowywanie zachowań korekcyjnych w terminie 23-25.03.2018r. oraz 20-22.04.2018r.

6. Wydarzenia traumatyczne, jako działanie czynników zewnętrznych zagrażających zdrowiu lub życiu dziecka w terminie 18-20.05.2018r.

7. Kontynuacja tematu 6 zjazdu w terminie 08-10.06.2018r. oraz 21-23.09.2018r.

8. Podsumowanie programu w terminie 19-21.10.2018r.

Projekt jest niemal w całości finansowany ze środków Fundacji EY. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty własnego wyżywienia w czasie zjazdów oraz noclegi. Treningi 5 dniowe odbędą się w Hotelu Fajkier, 15 km od Zawiercia, droga nr 78, Hotel Fajkier, Lgota Murowana 37a, 42- 425 Kroczyce. Zjazdy 3 dniowe będą odbywały się w Warszawie w biurze firmy EY Rondo ONZ 1, 14 piętro.  Więcej informacji organizacyjnych znajduje się na stronie www.ey.com.pl/fundacja w zakładce pomoc psychologiczna.

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 31.08.2017r. na adres: Agnieszka.Palka@pl.ey.com lub faksem na numer: 22 557 70 01 z tytułem Fundacja: Akademia Świadomego Rozwoju Rodzica VI edycja. Formularz jest dostępny na stronie www.ey.com.pl/fundacja bądź też do pobrania poniżej.

Formularz zgłoszeniowy do Akademii Świadomego Rodzica - VII Edycja

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ