19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż zgłosiło swój udział w ogólnoświatowej Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypomina i uczy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

Jako Centrum chcemy również zaangażować się w tę ważną akcję! W ramach kampanii pracownicy naszego Centrum mają możliwość uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Zespół Kampanii 19 dni oraz Fundację po DRUGIE, aby móc jak najlepiej przygotować się do działań, odświeżyć wiedzę i ją usystematyzować. Włączając się do akcji Centrum w dniu 25 października 2022 roku ogłasza konkurs dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej o tematyce przeciwdziałania przemocy pod nazwą „DZIECIŃSTWO WOLNE OD PRZEMOCY”. Szczegóły konkursu wraz z regulaminem zostaną ogłoszone na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

Zachęcamy do śledzenia kampanijnego profilu facebookowego, na którym na bieżąco będą zamieszczane informacje o działaniach podejmowanych przez wszystkich Partnerów i Koalicjantów. Link do profilu znajduje się poniżej: 

https://www.facebook.com/19dni 

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ