„Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności” – projekt adresowany do osób opuszczających różne formy pieczy zastępczej- do roku po opuszczeniu pieczy

2017-03-17 11:48:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem przekazuje informację o możliwości uczestnictwa w projekcie „Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności”.

       Celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych dostosowanych do lokalnego rynku pracy oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 15-29 lat opuszczających pieczę zastępczą do 08.12.2017 roku.

        Wsparciem w projekcie mogą być objęte osoby opuszczające różne formy pieczy zastępczej   (rodzinną lub instytucjonalną) - do roku po opuszczeniu pieczy. Osoby te nie powinny uczyć się stacjonarnie (dziennie)- mogą zaocznie, nie powinny pracować.

W ramach projektu oferowane są:

- płatne staże zawodowe,

- szkolenia zawodowe zgodne z zainteresowaniami i predyspozycjami uczestników,

- wsparcie psychologa i doradcy zawodowego,

- atrakcyjne stypendia szkoleniowe i stażowe.

 

 Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowe informację o projekcie  dostępne są na stronie internetowej : http://szkolenia-polska.pl/wsparcie_wychowankow_mazowsze

lub pod  nr telefonu 533 333 414

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ