„DZIECIŃSTWO WOLNE OD PRZEMOCY” - Konkurs dla podopiecznych rodzin zastępczych

"DZIECIŃSTWO WOLNE OD PRZEMOCY”

Konkurs na wykonanie pracy plastycznej związanej
z przeciwdziałaniem przemocy

1. Opublikowano: 25.10.2022 r.

2. Organizator konkursu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

3.  Uczestnicy: Konkurs przeznaczony jest dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

4. Opis: Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce przeciwdziałania przemocy.

Pracę konkursową należy wykonać na papierze technicznym formatu A4. Technika wykonania: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa, bez elementów 3D i brokatu).

Pracę należy złożyć osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie (więcej informacji w regulaminie).

5. Nagrody: Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidywane są także wyróżnienia. 

Najlepsza praca zostanie wykorzystana do wydania ulotki związanej z tematyką przeciwdziałania przemocy.

Termin
Prace należy złożyć do dnia 15 listopada 2022 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 17 listopada 2022 roku

Więcej informacji w regulaminie.

Załącznik do konkursu: Informacja o autorze

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

 

 Iwona Kalinowska

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Wysokiem Mazowieckiem

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ