Ринок праці - допомога громадянам України / Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

2022-03-15 09:47:00

Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia uruchomił zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie: Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy, która znajduje się pod adresem:

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

- rynek pracy w Polsce,

- pomoc w innych obszarach,

- rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i dostępna w wersji ukraińskiej.

Zapytania ofertowe
Przetargi
Przydatne adresy

Realizacja: Agencja Reklamy AKTIZ